eu europese unie chatberichten controle controleren

De lidstaten van de Europese Unie reageren goed op het voorstel van de Commissie om alle chatberichten van Europeanen te controleren.


Het voorstel van de Europese Commissie om alle chatberichten van Europeanen te controleren, raakte eerder dit jaar al bekend. Als de wetgeving realiteit wordt, dan moeten alle berichtendiensten (zoals WhatsApp en Facebook Messenger) verplicht privéberichten scannen. Met die verplichting wil de Commissie kindermisbruik tegengaan. Nu blijken lidstaten van de Europese Unie “overwegend positief” te reageren op het voorstel volgens Dilan Yesilgoz, Nederlands minister van Justitie en Veiligheid.

De minister maakte haar verklaring in een verslag van de Nederlandse Raad van Justitie en Binnenlandse Zaken. Ze stelt dat de EU-lidstaten de noodzaak zien in het bestrijden van kindermisbruik op Europees niveau. Er zou momenteel onderhandeld worden over het voorstel.

Over het mogelijke effect op end-to-end encryptie lijken de lidstaten wel verdeeld te zijn. Sommige denken dat end-to-end encryptie niet verzwakt mag worden door het wetsvoorstel, anderen vinden juist dat de strijd tegen kindermisbruik er geen hinder door mag ondervinden. Volgens de Europese Commissie zou end-to-end encryptie niet buitenspel gezet worden door het voorstel, maar alle opties worden bekeken.


Grote bezorgdheid van toezichthouders privacy

De Europese privacytoezichthouder EDPS en het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) drukten bij het bekend raken van het voorstel al hun bezorgdheid uit. De toezichthouders vinden dat het plan van de Commissie een groter risico vormt voor gewone individuen dan voor daders van kindermisbruik. Het huidige voorstel is dan ook niet helder over wie exact op welke manier gecontroleerd zou worden.

Vooral de impact op de privacy en persoonlijke data van Europeanen is een zorg voor EDPS en het EDPB. Verschillende burgeractivisten over Europa verspreid delen die zorg. Er is afgelopen maand daarom ook een collectieve campagne gestart: Stop Scanning Me.