Nieuws

EU gaat uitrol gigabitnetwerken definitief versnellen

Gigabitnetwerken Belgie EU
© iStock / Thierry Hebbelinck
De Europese Raad heeft groen licht gegeven voor de Gigabit Infrastructure Act. De wetgeving moet helpen bij de versnelde uitrol van gigabitnetwerken in de Europese Unie.

Gehoopt wordt dat de Europese Gigabit Infrastructure Act de uitrol van gigabitnetwerken via onder meer glasvezel en 5G in een stroomversnelling brengt. Hiermee wil de EU bereiken dat alle bevolkte gebieden in de EU vanaf 2030 toegang hebben tot internetsnelheden van minstens 1 Gbps. Het gaat daarbij om een doelstelling: de EU gaat lidstaten geen minimumsnelheden opleggen.

Verplicht bemiddelingsmechanisme

Wel moeten de lidstaten de vergunningsprocedure voor de aanleg van gigabitnetwerken vereenvoudigen. Die procedures gaan vaak gepaard met hoge kosten, wat telecomproviders ervan weerhoudt snelle netwerken aan te leggen, aldus de Europese Raad. Om die bureaucratie aan te pakken, treedt er een nieuw, verplicht bemiddelingsmechanisme in werking tussen publieke instanties en de telecomproviders.

Aanvullend voorziet de Gigabit Infrastructure Act in maatregelen die telecomproviders toegang geven tot infrastructuur in gebouwen. Dit moet er bijvoorbeeld toe leiden dat telecomproviders hun infrastructuur kunnen plaatsen in overheidsgebouwen. Ook bepleit de EU met de wet een nauwe samenwerking tussen telecomproviders. Hierdoor moet de uitrol van zulke snellere netwerken een stuk efficiënter verlopen. Nu werken telecomproviders nog weinig samen.

De wet gaat ook gepaard met een investeringsfonds voor gigabitnetwerken. Jaarlijks investeert de EU 65 miljoen euro in gigabitnetwerken.

Prijsplafond voor telecom

De Gigabit Infrastructure Act verlengt ook het huidige prijsplafond voor telecommunicatie in de EU. Net als voordien worden de prijzen vastgelegd op 0,19 euro per belminuut en 0,06 euro per sms. Dat zijn de prijzen die telecomproviders hun klanten maximaal mogen aanrekenen. Deze maximumtarieven zijn geldig tot 30 juni 2032.

Het duurt nog even voor de Gigabit Infrastructure Act in werking treedt. Vanaf het moment dat de wet in het Publicatieblad van de EU staat, treedt een overgangstermijn van 18 maanden in werking.

eueuropese uniefibertelecom

Gerelateerde artikelen

Volg ons

Korting bij Dreame!

Korting bij Dreame!

Bekijk de deals