VPN

Het moet gedaan zijn met de misleidende claims van VPN-diensten, vinden twee Amerikaanse politici. Hun roep om hulp volgt na de Roe v. Wade-uitspraak bij het Amerikaanse Hooggerechtshof.

Volgens Congresvrouw Eshoo en Senator Wyden is het aan de Federal Trade Commission (FTC) om een einde te brengen aan de misleidende praktijken van de VPN-branche in de VS. In een brief aan de FTC, vragen de Amerikaanse politici om maatregelen om misleidende reclame van Virtual Private Network (VPN) diensten een halt toe te roepen. Beide politici maken zich zorgen om het “valse gevoel van veiligheid” dat zulke diensten kunnen bieden – daarbij maken ze met name een koppeling aan de recente anti-abortusmaatregelen in de VS.

‘Volledig privé met een VPN’

Sinds het besluit van het Hooggerechtshof in de VS om het besluit uit de Roe v. Wade-zaak omver te werpen, nemen namelijk steeds meer Amerikanen maatregelen om hun digitale voetafdruk af te schermen. Een VPN lijkt een optie die veel Amerikanen verkiezen. Dat VPN’s ook daadwerkelijk kunnen zorgen voor privacy, is geen uitgemaakte zaak, schrijven Eshoo en Wyden aan de FTC. Ze halen daarbij een onderzoek van Consumer Reports aan dat stelt dat zo’n 75 procent van de VPN-diensten ‘hun product verkeerd uitleggen’, of zelfs ‘misleidende claims’ doen.

“We dringen er bij de Federal Trade Commission op aan onmiddellijk actie te ondernemen om misbruik en misleidende gegevenspraktijken bij bedrijven die VPN-diensten aanbieden aan banden te leggen, om internetgebruikers die een abortus willen laten uitvoeren te beschermen”, schrijven de politici aan de FTC. Welke maatregelen de politici verwachten van de FTC is onduidelijk. Een mogelijke maatregel is dat VPN-aanbieders hun claims over privacy moeten bijstellen.

VPN’s zijn in de basis namelijk niet gericht op het beschermen van privacy. Hoewel je ISP niet direct toegang krijgt tot de gevoelige (browser)data, blijft men op een VPN navolgbaar. Een VPN-dienst is met name gericht op het beschermen tegen aanvallen op slecht beveiligde netwerken. Vaak wordt privacy als één van de speerpunten van een VPN neergezet, terwijl dit in de praktijk dus tegenvalt.

VS beschermt privacy patiënten

De brief van Eshoo en Wyden volgt op een bevestiging dat de FTC stappen zal zetten tegen bedrijven die illegaal gezondheid- en locatiedata delen. Ook tekende President Biden een bevel om de privacy van patiënten te beschermen. Begin juli, voordat Biden het bevel tekende, liet Google al weten zijn verantwoordelijkheid te nemen en privacy van gebruikers te beschermen. Bezoeken aan gevoelige locaties, waaronder abortuscentra, worden voortaan standaard uit de locatiedata verwijderd.


Komt het liefst alles te weten over de nieuwste smartphones, hardware en mobiele fotografie. Zeg je smartphones, dan zegt Jeffrey: met Android, toch?