IT'ers die business willen leren

Eind 2001 maakte ik deel uit van een panelgesprek over The War for Talent. Een aantal bedrijfsleiders wisselde er ideeën uit over hoe talentvolle mensen aan te trekken en vervolgens ook aan boord te houden. Vandaag barst diezelfde talentenoorlog opnieuw los.

Demografische omstandigheden en veranderende markten zorgen immers voor structurele tekorten. Vraag en aanbod zijn niet langer op elkaar afgestemd.

Specifiek binnen IT verschuift de nood nog meer – en ik val hier bewust in herhaling – van puur technische IT’ers naar IT’ers die de businesstaal spreken. De klant wil zich begrepen voelen en ondersteuning krijgen van een IT’er die de marktproblematiek van zijn aangeboden diensten of producten kent.

De uitdaging voor onze bedrijven is groot. Hoe vorm je dit soort IT’ers? Hoe zorg je voor een gepaste coaching en opleiding? Ze kant-en-klaar van de universiteitsbanken plukken is namelijk een utopie.

Visie op je business
Wil je businessgerichte IT’ers, formuleer dan eerst en vooral als bedrijf zelf een duidelijke visie op je business en breng die ook daadwerkelijk tot leven binnen je organisatie. Communiceer ze en licht ze toe. Zorg voor opleidingen over je eigen business. En ja, ook voor je technische mensen. Je merkt het meteen: ofwel voelen ze zich thuis in je business, ofwel niet. Integreer ook diezelfde passie voor de business in je selectie- en opleidingstrajecten voor je IT-personeel.

Kijk naar het potentieel, niet naar het gat in de haag. Natuurlijk kan je niet van elke nieuweling verwachten dat ze de business waarin jij al jaren actief bent volledig snappen. Maar zijn ze bereid om te leren en te investeren? En hoe kan je ze ondersteunen om hierin te groeien? Welke opleidings- en coachingstrajecten bied je om ze mee te laten groeien?

Durf out-of-the-box te denken. Laat je IT’ers eens een paar dagen per jaar meedraaien met de business. Ze zien er effectief hoe hun technologie op de werkvloer gebruikt wordt. Wedden dat ze nadien betere businessoplossingen ontwerpen?

Een goede samenwerking tussen bedrijfsleven, universiteiten en hogescholen kan op dat vlak natuurlijk ook helpen. Maar mijn ervaring vertelt me dat dit een moeilijk verhaal is. Goede initiatieven bloeden vaak dood door een teveel aan regels en procedures. Nochtans zijn zowel bedrijfsleiders als professoren vragende partij. Wat administratieve vereenvoudiging is hier dus zeker op zijn plaats.

Talent herkennen
En waaraan herken je dan het échte IT-talent? Aan hun gevoel voor de business en hun constante streven naar toegevoegde waarde. Maar ook aan de manier waarop ze, ook in moeilijke omstandigheden, creativiteit tonen.

Niet alles is altijd mogelijk. Er moet rekening gehouden worden met beperkingen op het vlak van budget, tijd en middelen. Talentvolle IT-medewerkers worden hier net door gemotiveerd.
 

Gerelateerde artikelen

Volg ons

Wat dacht je van een refurbished elektrische fiets?

Wat dacht je van een refurbished elektrische fiets?

Bekijk het aanbod

Business