Wetenschappers gaan de mogelijkheden voor een chemische computer onderzoeken. Die kan signalen sturen die vergelijkbaar zijn met de neuronen in het menselijk brein. Het onderzoeksproject wordt voor 1,8 miljoen euro gesteund door de EU en zal drie jaar duren. Volgens de BBC zal het gebruikmaken van een soort cellen die een spontaan gevormde laag krijgen en […]

Wetenschappers gaan de mogelijkheden voor een chemische computer onderzoeken. Die kan signalen sturen die vergelijkbaar zijn met de neuronen in het menselijk brein.

Het onderzoeksproject wordt voor 1,8 miljoen euro gesteund door de EU en zal drie jaar duren. Volgens de BBC zal het gebruikmaken van een soort cellen die een spontaan gevormde laag krijgen en zo vergelijkbaar zijn met onze eigen neuronen.

De bedoeling is om met het onderzoek een andere weg in te slaan dan huidige computerwetenschappen. Het team is niet van plan een krachtigere computer te maken, wel om ontwikkeling te starten op gebieden waar IT op dit moment tekortschiet.

Die doeleinden zijn zeer breed. Zo heeft de BBC het over de besturing van moleculaire robots en een zeer nauwkeurige controle van een chemische samenstelling.

Intelligente medicatie
Ook wordt er gesproken over zogenaamde intelligente medicatie. Die zou de chemische signalen van het menselijk lichaam kunnen verwerken en op basis van die gegevens een aangepaste reactie geven aan de plaatselijke cellen in het lichaam.

Het onderzoek concentreert zich op twee zaken. Zo hebben de cellen een omhulsel van lipiden. Wanneer de lagen van twee zulke cellen tegen elkaar komen, kan een proteïne een doorgang tussen de twee vormen, waarbij chemische signaalmolecules kunnen passeren.

Herstelperiode
De andere focus ligt op de chemische reactie in de cellen (de zogenaamde Belousov-Zhabotinsky-reactie). Die zorgt er onder meer voor dat cellen na het ontvangen van een signaal een soort herstelperiode nodig hebben.

Dit fenomeen zorgt ervoor dat andere signalen geen impact hebben. Kort samengevat wil dat zeggen dat er na een bepaald chemisch signaal geen andere signalen door verbonden cellen kunnen komen.

Hoge verwachtingen
Het driejarig project gaat in februari van start. De verwachtingen liggen hoog. “Als we ooit computers van een gelijkaardige pracht en complexiteit als het menselijk brein willen maken, dan vermoed ik dat het in de vorm van een chemische of moleculaire computer zal zijn", zegt Frantisek Stepanek tegen de BBC.

Stepanek is onderzoeker van chemische computers aan het Instituut voor Chemische Technologie in Praag (Tsjechië).