Nieuws

Lonen van IT’ers dalen

De lonen van de meeste jobs bleven in 2010 hangen. Slechts een paar functieprofielen, zoals verkopers, gaan erop vooruit, al is dat mondjesmaat. Informatici moeten gemiddeld zelfs loon inleveren, en dat is even wennen. Nochtans trekt de vraag naar informatici weer aan.

Het vakblad Smart Business Strategies en HR-specialist SD Worx deden onderzoek naar de recente evolutie in ons loonzakje. Dit gebeurde naar aanleiding van de Smart Guide HR-bijlage die het blad publiceerde. Bij het onderzoek werd zowel het loon van informatici bekeken als de algemene loonevolutie buiten de afdeling.

[download_file]

Daling door index
Over het algemeen is de conclusie gelijkaardig: ons loon blijft hangen. “De crisis weerspiegelt zich in ons salaris”, vertelt Lorenzo Andolfi van SD Worx.

Er is dit jaar geen salarisstijging opgetekend. Erger zelfs: er werd een negatieve index toegepast, waardoor sommige lonen zelfs dalen. “Zowat alle functionele domeinen vielen ten prooi aan besparingen. Al zijn er wel enkele profielen waarvan de lonen licht stijgen. Die stijgers zitten in research, verkoop en productie. Ook al is de toename beperkt”, aldus Andolfi.

Niet in het minst de IT-profielen komen onder druk. In totaal dalen de lonen voor informatici. Uit de cijfers blijkt dat vooral de duurdere IT-profielen, zoals de projectleider en de functioneel analist, hun lonen licht zagen afnemen. “Anderzijds zien we dan weer een zeer lichte stijging bij IT-profielen als de webmaster en de database-administrator”, vertelt Andolfi.

De trend dat de lagere inkomens in IT hun achterstand wat goedmaken, zet zich dus verder. “Bovendien wijst de toename van de lonen van die twee profielen ook wel op het stijgend belang van databeheer en internet”, vindt hij. Voor alle zekerheid: het gaat bij onze berekening om de totale lonen, dus zowel het vaste als het variabele gedeelte werd bekeken. Vraag is hoe de lonen zullen evolueren, want intussen begint de vraag naar informatici stilaan weer aan te trekken.

Trendbreuk
Een loonstop of lichte daling van hun salaris is even wennen voor informatici. De voorbije jaren stegen de totale lonen van IT’ers drie à vier procent per jaar. Aan deze stijging komt dit jaar dus een bruusk einde. En bijna iedereen deelt in de klappen. Los van de individuele verschillen situeert de loonstop bij informatici zich namelijk op alle niveaus. Dus zowel bij directie als bij IT-bedienden dienen er zich geen loonstijgingen aan, en dit zowel voor het vaste als variabele gedeelte van het loon.

Informatici in niet-ICT-sectoren worden beter betaald dan hun collega’s in de ICT zelf. Die vaststelling is niet nieuw, want dat is eigenlijk al jaren zo. “Al bleek men in de ICT-sector dit jaar eerder geneigd om negatieve indexen toe te passen dan buiten de sector”, vertelt Andolfi.

 

businesshrinformaticiitprofessionallonennieuwssalaris

Gerelateerde artikelen

Volg ons

Korting bij Dreame!

Korting bij Dreame!

Bekijk de deals