Business

Meer achterwaarts redeneren binnen IT

Een van onze technische architecten vertelde me vorige week hoe een team ontwikkelaars bijkomende toeters en bellen programmeerde voor een applicatie die nog maar pas in productie was.

Volgens hem was de waarde voor de business hiervan niet zo duidelijk. Ook waren de veranderingen die het gebruik van de nieuwe applicatie met zich meebracht nog onvoldoende tot de werkvloer doorgedrongen.

 

Was het dan niet beter om te focussen op verbetering van bestaande functionaliteit, die nu reeds druk wordt gebruikt en haar toegevoegde waarde aan het bewijzen is? Deze inspanningen zouden op korte termijn waarschijnlijk wel een grote opbrengst hebben. Maar deze boodschap kreeg hij niet verkocht aan zijn collega’s.

Redeneren we als IT’ers niet te vaak voorwaarts? We bedenken oplossingen voor zakelijke problemen die we zelf nog niet goed begrijpen of zijn vol van technologische hoogstandjes, zonder goed te beseffen hoe eindgebruikers hier in de praktijk mee zullen omgaan. Ik zie ook dat we in onze projecten vooral bezig zijn met de realisatie, waardoor we onvoldoende rekening houden met het eindspel, wanneer de applicaties echt op het terrein moeten ontplooid worden.

Daarom pleit ik voor meer achterwaarts redeneren in IT. Start vanuit businessvalue. Wat betekent value voor dit bedrijf? Hoe kijken de verschillende aandeelhouders naar value? Wat zijn hun prioriteiten? Nieuwe klanten, verbeterde service, innovatieve producten of betere kwaliteit?
Redeneer dan terug: hoe kan IT hiertoe bijdragen? Hoe dragen onze IT-projecten bij aan het creëren van businessvalue? Wat met reeds gedane IT-investeringen? Kunnen we die beter optimaliseren? Of moeten we nieuwe investeringen plannen? Geef dan pas vorm aan je IT-strategie, je IT-architectuur en je projecten.

Willen we vanuit IT echt de stap zetten naar de business, dan moeten we het zwaartepunt van ons denken verschuiven van ontwerp en realisatie naar exploitatie en waardecreatie.

Wat betekent dit dan concreet ?

  • IT wordt bekeken als onderdeel van globale bedrijfsvoering en de IT-strategie als onderdeel van de bedrijfsstrategie
  • IT genereert toegevoegde waarde voor het bedrijf
  • IT-investeringen worden globaal bekeken: van innovatie tot exploitatie en waardecreatie
  • Voor de start van een project wordt nagedacht over de concrete uitrol van IT-projecten in de business
  • De IT-afdeling kent het businessmodel van het bedrijf

Of waarom wat meer achterwaarts redeneren alvast kan helpen om IT beter op de business af te stemmen.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

Wat dacht je van een refurbished elektrische fiets?

Wat dacht je van een refurbished elektrische fiets?

Bekijk het aanbod

Business