Wat ben je als CEO met een innovatieve IT-oplossing, als meer dan de helft van je werknemers ze niet ten volle weet te benutten?


Stijn Eyckmans, Sales & Marketing Manager

 

Digitale transformatie. Je hoort het begrip waarschijnlijk vaker dan je lief is. En toch kunnen we er niet langer omheen want ook vandaag blijft Darwins tijdloze theorie survival of the fittest gelden. Wie niet innoveert, valt af. Elke sector voelt intussen de nood om te evolueren maar nergens voelen ze het meer dan in de kern van deze digitale transformatie: IT-bedrijven. Hoe gaan zij om met deze verandering en hoe evolueren ze om hun drukkende rol als technologische koploper waar te maken?

 


Als IT-bedrijf vorm je de bakermat voor technologische (r)evolutie. Je bent vaak de eerste en de laatste schakel in een keten die organisaties moet redden van not being the fittest. Maar net zoals elke metafoor in lijn met “eat your own dogfood” pretendeert, kan je als IT-bedrijf pas andere digitaal transformeren als jij zelf succesvol getransformeerd bent. Één van zulke succesvol getransformeerde bedrijven is Synergics. Drie jaar geleden zag het IT-bedrijf toen al dat de digitale transformatie een grote opportuniteit was, eerder dan een uitdaging. Het kwam er alleen op aan om de juiste weg in te slaan en op zoek te gaan naar een duurzame en intelligente oplossing voor een technologische transformatie die elke dag nog vernieuwt en versnelt. De enige oplossing die aan die vereisten voldeed, vonden ze in de Cloud. “Deze transformatie is niet eindig en zal zich steeds sneller en sneller gaan opdringen aan andere organisaties. Op zoek gaan naar een stabiel en betrouwbaar antwoord op dit vraagstuk, zal jouw overlevingskans als organisatie bepalen.”, aldus Stijn Eyckmans, één van Synergics’ Cloud Heroes.

 

Heroes? “Ja, heroes! Want zo noemen wij de dapperen die vandaag voluit voor een innovatieve oplossing durven gaan”, zegt Stijn. En die groep van Cloud Heroes groeit elke dag! Het is intussen drie jaar geleden dat de initieel interne IT-organisatie haar eerste klant, Attentia, naar de Cloud bracht, “en ze zijn nog steeds even in de wolken”, knipoogt Stijn. Maar de waardevolle partner die ze voor één klant werden, wilden ze ook voor anderen zijn. Vandaag vervolledigen onder andere het Imelda Ziekenhuis te Bonheiden, gemeentes Overpelt, Neerpelt, Peer, Beveren, Lokeren en softwarehuis Zeticon de indrukwekkende klantenlijst van Synergics. Het zijn allemaal organisaties uit de meest sectorale hoeken van België en daarbuiten. Maar ook hier, verschillend als ze zijn, klinkt toch eenzelfde, unanieme overtuiging: “de Cloud, dat is de toekomst.”

 

Maar wat maakt dat zij op slechts drie jaar tijd uitgegroeid zijn tot zo’n sterke Cloudspeler waarvoor ze door Microsoft al gelauwerd werden als Rising Star en dit jaar een Trends Gazellen nominatie in de wacht sleepten? “Dat is heel simpel. Vandaag trachten we niet zomaar ‘een cloudoplossing’ te verkopen. We vinden het minstens even belangrijk dat de organisatie in dezelfde Cloud visie gelooft. Vaak is het zo dat het hoofd van de organisatie goed beseft wat de voordelen van een cloudoplossing zijn, en al zeker als je het vergelijkt met een traditionelere IT-oplossing. Dat levert ons alvast een eerste voet tussen de deur op. Maar wat hen echter helemaal overstag doet gaan, zijn de veiligheidsvoorzieningen en het volledige user-adoption-verhaal dat we aan elke migratie koppelen. Want wat ben je als CEO met een innovatieve IT-oplossing, als meer dan de helft van je werknemers ze niet ten volle weet te benutten?”

 

“Wat ik daarmee wil zeggen is dat een cloudoplossing meer is dan louter een kostenbesparende IT-oplossing. Bij al onze klanten leidde het al tot een aanzienlijke productiviteitswinst. En hiermee bedoelen we niet dat hun werknemers meer tijd overhadden om meer werk te verrichten maar dat ze dankzij de cloudoplossing op een veel doelgerichtere manier konden gaan (samen)werken. Zo komt er dan weer tijd vrij om te focussen op andere, belangrijke taken die voorheen misschien minder aandacht kregen wegens tijdsgebrek.”

 

Leidt een cloudoplossing dan alleen tot meer productiviteit? “Uiteraard niet. Vandaag zien we naast de productiviteitswinst dat organisaties opnieuw wendbaar worden, simpelweg omdat hun IT-infrastructuur het hen eindelijk weer toelaat. Zit je in volle groei of ken je net een tegenslag? Je cloudoplossing past zich naadloos aan. Dat is wat rendabeler dan in allerijl nieuwe servers aankopen die later misschien op non-actief komen te staan. Tot slot zet de Cloud je ook aan tot innovatie. Organisaties zitten op tal van opportuniteiten die we dankzij de Cloud inzichtelijk maken!”

 

Vandaag lopen de zaken goed en ziet Synergics de vraag naar cloudoplossingen enkel toenemen. “Dit bevestigt vooral dat wij drie jaar geleden de juiste keuze maakten. Nu de rest nog!”