Wire

Ondernemers, kruip uit uw schulp!

Weinig gebeurtenissen uit de afgelopen vijftig jaar hebben wereldwijd zoveel invloed op de economie en het concurrentielandschap gehad als de coronapandemie. Bedrijven krabbelen weer op en het merendeel van de ondernemers vindt dat hun organisatie er nu beter voor staat dan voor de pandemie. Toch is er best nog veel werk aan de winkel.

Econoom en politiek wetenschapper Joseph Alois Schumpeter sprak in de 19e eeuw al over ‘creatieve destructie’, het fenomeen waarbij nieuwe innovaties eerdere innovaties verdringen. Dit geldt niet alleen voor producten maar zeker ook voor businessmodellen en manieren van werken en leven. De verschuiving naar online winkelen, thuiswerken en een uitgebreidere automatisering was al ingezet ruim voordat ‘corona’ zijn intrede deed. Maar met de pandemie werden deze trends plots de norm, waardoor bedrijven wel moesten reageren.

Thuiswerkers zijn meestal productiever

Behoudsgezinde bedrijven en individuen moesten ineens hun oude gewoonten en vooroordelen opzijzetten. Thuiswerken werd bijvoorbeeld een “bittere” noodzaak om te kunnen overleven als onderneming. Vele managers moesten tegen hun zin de ‘verplichte aanwezigheid op kantoor’-cultuur opgeven. Om nadien te merken dat het thuiswerk allesbehalve nefast was voor de resultaten. Uit recent onderzoek blijkt dat 70% van de respondenten vond dat hun personeel zelfs productiever was tijdens het thuiswerken. Slechts 13% vond dat ze minder productief waren.

Twee derden van ondernemers ziet tekortkomingen in hun strategie

Dit onderzoek, namens Verizon uitgevoerd door Longitude, toont ook dat ondernemers zich na de pandemie beter gewapend voelden om snel beslissingen te nemen (71%), strategisch na te denken over langetermijndoelen (72%), nieuwe technologieën in te zetten (75%), en om met zowel klanten (72%) als werknemers (69%) relaties aan te gaan die meer berusten op empathie en vertrouwen.

Tegelijk overvalt de bedrijven vaak een intens gevoel van strategische onzekerheid, nu de dringende noodzaak van de pandemie wel is weggevallen maar ze toch geconfronteerd worden met voortdurende onrust en de toenemende complexiteit van het ondernemingsklimaat. Twee derden van de ondernemers (66%) zag zich geconfronteerd met de tekortkomingen in hun strategie en 60% heeft het moeilijk om besluitvaardig in te spelen op nieuwe kansen in de markt.

Robuuste organisaties reageren sneller en gepaster bij plotse veranderingen

Deze toegenomen onzekerheid is geen verrassing. Door de pandemie kwam bij de meeste ondernemers het vertrouwen in de toekomstplannen zwaar onder druk te staan. Je krijgt die onzekerheid ook niet zomaar weggewerkt. Het is vooral zaak om robuuste organisaties te bouwen die klappen en verrassingen kunnen opvangen.

Technologie is een belangrijk onderdeel bij het creëren van een ‘anti-breekbare’ organisatie, die niet alleen tegen een stootje kan, maar daar zelfs bij gedijt en er sterker uitkomt. Cloud-based toepassingen hebben bedrijven meer ‘agile’ gemaakt, en ze kunnen sneller op- (of neer-) schalen. Zo blijft de impact van verrassingen beperkt en kunnen ze beter inspelen op plotse opportuniteiten.

Technologie moet klantervaring ondersteunen

Ook opvallend in het Longitude-onderzoek was de zichtbare kloof tussen ambities en actie. Hoewel driekwart van de respondenten aangaf dat een van hun strategische prioriteiten voor 2022 was om hun klantervaring (CX) te verbeteren, heeft maar 38% het gebruik van data-analytics versneld. Een nog kleiner aantal (34%) gaf aan dat ze meer hadden geautomatiseerd.

Rita McGrath, hoogleraar aan de Columbia Business School, zei dat ondernemers zich moeten afvragen: “Waar draagt deze technologie bij aan de klantervaring en waar niet?” Bovendien moeten bedrijven ervoor waken dat ze geen technologie implementeren op een slechte infrastructuur, en dat ze technologie niet enkel inzetten om te bezuinigen, ten koste van andere overwegingen.

Helaas gaat de vooruitgang in technologie niet altijd gepaard met een betere dienstverlening, met vaak nefaste gevolgen voor de klantentrouw. McGrath merkt op: “Veel ondernemingen zijn zich er niet van bewust hoe moeilijk ze het voor hun klanten maken om iets voor elkaar te krijgen. Dit is waar bedrijven volgens mij de mist in gaan: je bent een klant verloren en je weet het niet eens.”

Overwin uw passiviteit

Het bedrijfsleven heeft heel wat uitdagingen op zijn bord: veranderend consumentengedrag, een tekort aan vaardigheden, veranderende verwachtingen van medewerkers, klimaatwijzigingen en de eventuele reacties hierop van de overheid, het steeds snellere tempo van technologische verandering en de ontwrichting die dit kan veroorzaken, om er maar een paar te noemen. Maar, ondernemers: in plaats van uw kop in het zand te steken, kan u beter uw passiviteit zien te overwinnen. Kruip uit uw schulp en maak werk van het transformatieproces in uw organisatie. Enkel zo kunt u de toekomst zelf vormgeven in plaats van te wachten tot ze u overkomt.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

TechPoll

Koop jij de nieuwe iPhone 15?

Toon resultaten

Laden ... Laden ...
Vul een korte vragenlijst in en win prijzen tot t.w.v. €329

Vul een korte vragenlijst in en win prijzen tot t.w.v. €329

Doe mee en win!

Business